Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2016

KatSoul
8979 9a0f 500
0605 1044 500

thighetician:

Give the audience what they want

KatSoul

July 10 2016

KatSoul
3127 3f10 500
Reposted fromzciach zciach viapesymista pesymista
KatSoul
9099 c4ca
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaonlythebrave onlythebrave
1586 4280
Reposted fromheylola2 heylola2 viahahat hahat
KatSoul
4886 fabb
Reposted fromkjuik kjuik viakrzywda krzywda
KatSoul
Reposted fromfx00 fx00 viasucznik sucznik
KatSoul
6163 270f 500
Reposted fromlyreth lyreth viainyou inyou
KatSoul
6237 ff76 500
Reposted fromGakichan Gakichan viawiksz wiksz
KatSoul
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć, wiedz, że musi do ciebie wrócić.
Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski
KatSoul
Reposted fromoll oll vialaj laj
KatSoul
7029 f6f3 500
Reposted fromnutt nutt vialaj laj
KatSoul
Reposted fromherrkammer herrkammer viaabsolem absolem
KatSoul
7776 993c 500
Reposted fromlafavele lafavele vialaj laj
KatSoul
3415 5012
Reposted frompatos patos vialaj laj
KatSoul

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle vialaj laj
KatSoul
KatSoul
Są na świecie dobre kobiety. One istnieją, posłuchajcie mnie. Naprawdę istnieją. Przez całe życie chodzą obok nas, takie dobre, mądre i piękne, a my, jak te ciule, nie widzimy ich. Jeden ciul na tysiąc trafia do baru, w którym dobra kobieta, odrywając się od książki poda mu rękę, a wraz z ręką poda mu siłę, która naprawdę może zmieniać świat. 
— bo nie każdy w życiu spotkał człowieka, z którym łączyła go tak cholernie dziwna więź, takie dziwne 'coś' czego nie da się zapomnieć.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viarefuge refuge
KatSoul
Przestańmy być puści. To jest właśnie mój bunt. Przestańmy być puści. Przestańmy być tylko formą. Zacznijmy być treścią. 
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromsecretoflife secretoflife viarefuge refuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl